Arta_Black.png

CFO | Group Accountant

Vi søker CFO & Group Accountant

Generelt
I Arta+ realiserer vi gode idéer sammen med rått talent - til fordel for våre investorer og samfunnet.

Vi modner og bygger konsepter med ambisjon om å skape internasjonale suksesshistorier. Vi skal utøve ansvarlig entreprenørskap, og over tid skal våre konsepter utgjøre en reell forskjell. For å realisere internasjonale suksesshistorier må vi lykkes i å rekruttere de aller beste for oss.

 

Hvem ser vi etter?

Vi har lyst å jobbe med deg som finner enorm inspirasjon i å løse forretningsproblemer for å skape verdier for deg selv, våre investorer, kundene og samfunnet.

 

Du bryr deg om folk og er jovial. Du vet å ha det moro og tar ikke deg selv høytidelig. Du vil jobbe i et miljø med spesielt talentfulle kolleger som unner og hjelper hverandre til suksess. Du vil få en unik mulighet til å utvikle deg selv og de rundt deg. 

 

Spesifikt

  • Du vil tiltre stillingen som CFO i Arta+ og alle våre eksisterende og kommende porteføljeselskap -  inntil de selv fyller denne stillingen. 

  • Du er ansvarlig for å bygge økonomifunksjonen i Arta+ og alle porteføljeselskapene. 

  • Du vil være Group Accountant, og med det være ansvarlig for regnskapsføring. Dette anser vi i fasen som Arta+ er i å være kritisk - fullstendig eierskap til kostnadsdrivere. Over tid vil mesteparten av disse aktivitetene fases bort fra stillingen. 

  • Du vil lede den finansielle siden, med mer, av exit-prosesser. 

  • Du vil i alt strategisk arbeid være instrumentell. 

Bakgrunn
Du har gjerne to til syv års erfaring fra revisjon eller «finance consulting services», men bakgrunnen er ikke avgjørende. Vi ønsker å jobbe med ekstraordinære folk og anser derfor erfaring som mindre viktig enn andre personlige og profesjonelle egenskaper. Du må imidlertid ha en bakgrunn som gir deg forutsetninger til raskt å fylle stillingens arbeidsoppgaver på beste vis. 

 

Tiltredelse etter avtale. 

Praktisk

Send CV og en kort søknadstekst til work@artapluss.no

 

Ved spørsmål til stillingen, send den/de til tobias@artapluss.no eller ring 9526 1089.